Slider Image

ZARARLI maddeleri uyumlaştırılmış sınıflandırma.

ZARARLI MADDELERİN UYUMLAŞTIRILMIŞ SINIFLANDIRMA VE ETİKETLENMESİ LİSTESİ


Maddenin Türkçe Adı
Maddenin İngilizce Adı
Liste No
Notlar
EC No
CAS No
SINIFLANDIRMA :
1 - Zararlılık Sınıf Kodu
ve Kategori Kodu
2 - Zararlılık İfadesi Kodu
ETİKETLEME :
1 - Zararlılık İşareti Kodu
2 - Zararlılık Uyarı Kelimesi Kodu
3 - Zararlılık İfadesi Kodu
4 - İlave Zararlılık İfadesi Kodu
Özel Konst. Sınır Değerleri, M-faktörleri

ÜST